top of page

SMARTGEN TURKEY MAN B&WMAN B&W ENGINE SAFETY SYSTEM

Man B&W makina emniyet sistemi ABB plc ile işbirliği ile üretilmiştir. Bu sistem sayısız Gemide kullanılmaktadır. Kullanılan bu sistem zaman içerisinde sorunlar yaşanmaktadır. Çözüm maliyetleri oldukça yüksektir. Ayrıca LIPS pic kontrol sistem ile entegre çalışmaktadır. ABB PLC makina emniyet değerlerini LIPS pc kontrol sistemine iletir ve pervane kanat acısını azalmak pic protokolünü aktif eder. Karmaşık Yapıya sahiptir.

Man B&W machine safety system is produced in cooperation with ABB plc. This system is used on numerous Ships. This system used has problems over time. Solution costs are quite high. It also works integrated with the LIPS pic control system. ABB PLC transmits the machine safety values to the LIPS pc control system and activates the pic protocol to reduce the blade angle. It has a complex structure.SMARTGEN TÜRKİ'YE

Man B&W makina emniyet sistemi ABB plc ile işbirliği ile üretilmiştir.


ABB PLC Yerine SMARTGEN marin gemi makinaları kontrol cihazı HMC9000S + HRM3300 +DIN16B CAN + DOUT16B CAN + AIN16M01 CAN modulleri ile sistem revize edildi yeniden programlandı. LIPS pic kontrol sistem ile data haberleşmeleri yapıldı . Makina kontrol odasın , Köprü üstü ve Sancak iskele wing panel ölçüm indikatörlerine SMARTGEN HMC9000s Modulünden Makina ve Türbin devirleri aktif edildi.


Man B&W Makina emniyet sistem komple yenilendi. Deneme Seyir tecrübesi yapıldı.


Bu işlemler Smartgen Türkiye yetki distribütörü İTAŞ ELEKTROMEKENİK SAN VE TİC A.Ş. şirketi ve TUZLA yetkili Bayimiz LOJİK ELEKTRİK ELEKTRONİK OTOMASYON SISTEMLERİ ile birlikte yapılmıştır.


www.itas.store

www.lojikelektrik.net

iletişim : 0 532 332 72 28 / 0 532 492 66 94

Man B&W machine safety system is produced in cooperation with ABB plc.


Instead of ABB PLC, the system was revised and reprogrammed with SMARTGEN marine ship machinery controller HMC9000S + HRM3300 +DIN16B CAN + DOUT16B CAN + AIN16M01 CAN modules. Data communication was made with the LIPS pic control system. Machine and Turbine cycles were activated from the SMARTGEN HMC9000s Module to the bridge and starboard port wing panel measurement indicators of the machine control room.


Man B&W Machinery safety system has been completely renewed. Trial Navigation experience was done.


These transactions are handled by Smartgen Türkiye authorized distributor İTAŞ ELEKTROMEKENİK SAN VE TİC A.Ş. company and our authorized dealer in TUZLA, LOGİK ELEKTRİK ELECTRONIC AUTOMATION SYSTEMS.


www.itas.store

www.logicelectric.net

contact : 0 532 332 72 28 / 0 532 492 66 94

SMARTGEN MARINE ENGINE CONTROL UNIT133 views0 comments